RSS

[NOTICE!] Danh sách order “Ba chúng ta” (Update 12/12)

Danh sách này là những bạn mà Jin

ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TIỀN + CONFIRM ORDER

Ctrl F + Tên/Số điện thoại người nhận cho dễ tìm nhé XD

Có sửa đổi SĐT/Địa chỉ hay muốn lấy dấu móng của J vui lòng comment bên dưới XD

Những bạn ghi địa chỉ không đầy đủ vui lòng bổ sung ngay vì J không phải Google Map! Read the rest of this entry »

 
41 phản hồi

Posted by on 2014/12/04 in Uncategorized

 

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ chín (ChanBaek – Dân quốc)

Chương thứ chín · Phá băng

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ tám (ChanBaek – Dân quốc)

Chương thứ tám · Đồng phạm

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ bảy (ChanBaek – Dân quốc)

                Chương thứ bảy · Sơ đề[1]

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ sáu (ChanBaek – Dân quốc)

Chương thứ sáu · Thiết thương[1]

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , , ,

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ năm (ChanBaek – Dân quốc)

Chương thứ năm · Phòng tháp[1]

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

[Fanfic] Nhân hình sư – C10 (ChanBaek – Trung thiên)

[Fanfic] Nhân hình sư – C10 (ChanBaek – Trung thiên)

C10

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

[Fanfic] Nhân hình sư – C9 (ChanBaek – Trung thiên)

[Fanfic] Nhân hình sư – C9 (ChanBaek – Trung thiên)

C9

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

[Fanfic] Nhân hình sư – C8 (ChanBaek – Trung thiên)

[Fanfic] Nhân hình sư – C8 (ChanBaek – Trung thiên)

C8

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

[Fanfic] Nhân hình sư – C7 (ChanBaek – Trung thiên)

[Fanfic] Nhân hình sư – C7 (ChanBaek – Trung thiên)

C7

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 722 other followers