RSS

Monthly Archives: Tháng Tám 2014

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ tư (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

Chương thứ tư

(e) Jin
Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C3.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

C3 – Đêm lung linh (Cont)

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C3.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

C3 – Đêm lung linh

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ ba (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

Chương thứ ba

(e) HSBĐ-3
Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

C2 – Chàng hồ ly ăn không ngồi rồi

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ hai (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

Chương thứ hai

Read the rest of this entry »

 

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ nhất (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

KHUYNH THẾ LAM HOAN

Author: Rrab2bit

Editors: Jin (Phần ChanBaek) / HSBĐ-6 (Phần HunHan) / HSBĐ-3 (Phần KrisLay)

Proofreader: Rong

.

Chương thứ nhất

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , ,