RSS

Monthly Archives: Tháng Năm 2015

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ bảy (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

Chương thứ bảy

(Editor: Jin)

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , , , ,

[Fanfic] Lời tình tự – Phiên ngoại “Điểm tựa cuộc đời” (ChanBaek – Trung trường)

[Fanfic] Lời tình tự – Phiên ngoại “Điểm tựa cuộc đời” (ChanBaek – Trung trường)

Phiên ngoại – Điểm tựa cuộc đời

Read the rest of this entry »

 
 

Nhãn: , , , , , ,

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 7 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

7

  Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên 2015/05/05 in Uncategorized

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 6.3 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

6.3

Read the rest of this entry »

 
10 phản hồi

Posted by trên 2015/05/05 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , , ,

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 6.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

6.2 

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên 2015/05/05 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Change (ChanBaek – Đoản văn)

《Change》

 .

Author: C_ Tri Danh Bất Cụ

Editor: Jinnie

Proofreader: Smallbb

. Read the rest of this entry »

 
8 phản hồi

Posted by trên 2015/05/05 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 6.1 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

6.1

Read the rest of this entry »

 
8 phản hồi

Posted by trên 2015/05/04 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , , , ,