RSS

Monthly Archives: Tháng Mười 2016

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 01 (Xán Bạch / Nông thôn)

Xuân Vũ Kinh Xuân

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – Intro (Xán Bạch / Nông thôn)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

BÀI CA BỐN MÙA

Tác giả: Kustavia

Editor: Jin

.

Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên, hạ mãn mang hạ thử tương liên.

Thu xử lộ thu hàn sương hàng, đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn.(*)

                —————《 TIẾT KHÍ CA 》

 

“Thanh niên trí thức về nông thôn, tiếp thu lại nền giáo dục bần hạ trung nông là điều vô cùng tất yếu.”

Mao Chủ tịch vung tay một phát, chấn động cả thế kỷ hai mươi, kéo dài tận hai mươi bảy năm, đả động một tỉ nhân tâm, khởi đầu cho công cuộc vận động thanh niên trí thức oanh oanh liệt liệt lên núi xuống làng.

 

 

 

(*) Trong câu hát này liệt kê đầy đủ tên của 24 tiết khí theo thứ tự: Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn.

 

Nhãn: , ,