RSS

Category Archives: ≥20 chapters

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười sáu (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười sáu (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

Chương mười sáu

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên 2018/07/17 in ≥20 chapters, Chạy đêm, Fanfic

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười lăm (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười lăm (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

Chương mười lăm

Read the rest of this entry »

 
3 phản hồi

Posted by trên 2018/07/09 in ≥20 chapters, Chạy đêm, Fanfic

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-3 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

x-3

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-2 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

x-2

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

[Fanfic] Đêm dài – 01 (Xán Bạch / Trung thiên)

[Fanfic] Đêm dài – 01 (Xán Bạch / Trung thiên)
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

ĐÊM DÀI

.

Tác giả: C_Tri Danh Bất Cụ & Hoài Nhượng Đại Hiệp

Editor: Jin

.

Read the rest of this entry »

 
8 phản hồi

Posted by trên 2017/04/15 in Fanfic, Đêm dài

 

Nhãn: , ,

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời tám

Chương thứ mười tám · Dạ hội

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời bảy

Chương thứ mười bảy · Hoa lâu

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , ,