RSS

Tag Archives: ChanBaek

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười sáu (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười sáu (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

Chương mười sáu

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên 2018/07/17 in ≥20 chapters, Chạy đêm, Fanfic

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười lăm (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười lăm (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

Chương mười lăm

Read the rest of this entry »

 
3 phản hồi

Posted by trên 2018/07/09 in ≥20 chapters, Chạy đêm, Fanfic

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Nước ép dâu tây và Chim cánh cụt vua (5-7) (ChanBaek / Đoản văn)

5

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên 2018/07/08 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Nước ép dâu tây và Chim cánh cụt vua (1-4) (ChanBaek / Đoản văn)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Nước ép dâu tây và Chim cánh cụt vua

.

Tác giả: Lam Sắc Đậu Hủ Oa

Editor: J (https://jinnieworld.wordpress.com/)

. Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên 2018/07/07 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-3 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

x-3

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-2 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

x-2

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

[Fanfic] A rabbit and a scallion (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

 

A rabbit and a scallion

(Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

.

Tác giả: Lạc Tư Đế

Editor: Jin 

. Read the rest of this entry »

 
23 phản hồi

Posted by trên 2018/03/18 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , ,