RSS

[NOTICE] Tái bản Mã Ứng Long + Ba chúng ta (01/12~31/12)

POST THẮC MẮC Ở PHẦN COMMENT BÊN DUỚI

 
4 phản hồi

Posted by on 2015/11/27 in Uncategorized

 

[Fanfic] Năm mươi độ – C16⋆Hoàn (ChanBaek / H văn / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C16

Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

[Fanfic] Năm mươi độ – C15 (ChanBaek / H văn / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C15

Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

[Fanfic] Năm mươi độ – C14 (ChanBaek / H văn / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C14

Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

[Fanfic] Năm mươi độ – C13 (ChanBaek / H văn / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C13

Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

[Fanfic] Năm mươi độ – C12 (ChanBaek / H văn / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C12

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Năm mươi độ – C11 (ChanBaek / H văn / HE)

 

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C11

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Năm mươi độ – C10 (ChanBaek / H văn / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C10

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Năm mươi độ – C9 (ChanBaek / H văn / HE)

 

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C9

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by on 2015/11/27 in Fanfic, Năm mươi độ

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Năm mươi độ – C8 (ChanBaek / H văn / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C8

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6 848 other followers