RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 42-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

Warning: Chương này rating cao, nếu không muốn đọc có thể bỏ qua, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của truyện.

[42-x]

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Tám (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

TÁM

(e) Bin

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 41-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

[41-x]

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Bảy (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

BẢY

(e) Bin

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 40-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

[40-x]

(e) HSBĐ-6

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 39-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

[39-x]

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Sáu (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

SÁU

(e) Bin

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Năm (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

NĂM

(e) Jin

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Bốn (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

BỐN

(e) Jin

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Ba (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

BA

(e) Jin

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6 381 other followers