RSS

Tag Archives: Baekhyun

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-2 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

x-2

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời tám

Chương thứ mười tám · Dạ hội

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Hai (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

HAI

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , ,

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 1-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

NẰM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

.

Tác giả: Lạc Tư Đế

Editor: Jin + HSBĐ-6 (HunHan)

Profreader: Rong – Shin

.

[1-x]

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Một (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

[TIM TÔI KHÔNG PHẢI SẮT ĐÁ – QUYỂN MỘT]

.

MỘT

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , ,

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TIM TÔI KHÔNG PHẢI SẮT ĐÁ

.

Tác giả: Cảnh Hành

Editor: Jin

Profreader: Rong – Shin

.

 [Văn án]

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

[Fanfic] Dẫn dắt từng bước – 3.2 (ChanBaek – Vườn trường – Điềm văn – HE)

[3.2]

Read the rest of this entry »

 
 

Nhãn: , , , ,